Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Με email, courier ή συστημένη επιστολή οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Φορολογικά Νέα Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020 08:10

Τέλος στις επισκέψεις στην Εφορία για μεταβιβάσεις ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και για τη λήψη δικαιολογητικών και πιστοποιητικών βάζει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Στο εξής, όλες οι δηλώσεις που σχετίζονται με υποθέσεις φορολογίας ακινήτων θα υποβάλλονται μέσω email, courier ή συστημένων επιστολών στις Εφορίες. Μόνο οι δηλώσεις και αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν θα διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας ενώ οι επισκέψεις που έχουν προγραμματισθεί δεν ακυρώνονται και θα πραγματοποιηθούν κανονικά στις ορισθείσες ημερομηνίες.

Απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των φορολογουμένων μπορεί να πραγματοποιείται είτε με υπεύθυνη δήλωση αυτών, μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτών από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια Αρχή. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των δηλούντων (σε δήλωση φόρου δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων) μπορεί να θεωρηθεί και από τον συμβολαιογράφο που θα συνάψει το αντίστοιχο συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους της ΔΟΥ. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης/αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, το νέο μέτρο εφαρμόζεται σε μια σειρά υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν:

  • Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων και τα υποδείγματα που επέχουν θέση δήλωσης για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή. 
  • Αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ, υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού, αιτήσεις για θεώρηση αντιγράφων τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων καταδικαστικών σε δήλωση βουλήσεως και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου.
  • Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝΦΙΑ άνω των 300 ευρώ.
  • Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, αρχικές και τροποποιητικές.
  • Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, πλην των δηλώσεων ΦΜΑ που υποβάλλονται για πλειστηριασμό. 
  • Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381