Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Αλλαγές στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για να δελεάσουν τις επιχειρήσεις

Εργασιακά Νέα Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020 07:28

Αλλαγές στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ προωθεί το υπουργείο Εργασίας στοχεύοντας στο να προσελκύσει τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο νέο μηχανισμό.

Από τα έως τώρα στοιχεία (15 μέρες μετά την έναρξη του προγράμματος), προκύπτει ότι έχουν υποβάλει αίτηση περίπου 3.000 επιχειρήσεις, που απασχολούν 33.000 εργαζομένους. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας επιχειρεί να καταστήσει το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για τις επιχειρήσεις με νέα εγκύκλιο και διορθωτικές κινήσεις προβλέποντας τριπλό τρόπο υπολογισμού του μειωμένου χρόνου εργασίας. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση ένταξης στον μηχανισμό εναλλακτικά, ανά εβδομάδα, ανά μήνα ή ακόμη και στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα αναφοράς).

Αναλυτικά και σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα με τους εξής τρεις τρόπους:

Με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις θα έχουν ως χρόνο αναφοράς την εβδομάδα και θα μπορούν να μειώνουν έτσι το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, ώστε να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας. Η έναρξη της ημέρας υπολογισμού του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθώς και η οργάνωση αυτού καθορίζονται από την επιχείρηση και σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι κείμενες διατάξεις περί χρονικών ορίων εργασίας των εργαζομένων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται όλες τις ημέρες εντός της εβδομάδας. Η κατανομή των μειωμένων ωρών, εντός της εβδομάδας, θα εμφανίζεται στο έντυπο Ε4 (πίνακας προσωπικού- συμπληρωματικός ωραρίου στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με προαναγγελία).

Με χρόνο αναφοράς ολόκληρο τον μήνα

Με μία δήλωση άπαξ στην αρχή του μήνα, επιχειρήσεις- εργοδότες θα μπορούν να δηλώνουν για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης (μήνας) το χρόνο εργασίας. Δίνεται βέβαια η δυνατότητα υποβολής και περισσότερων, τμηματικών- αθροιζόμενων, δηλώσεων για το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και για το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων (έως 50%), ανά εργαζόμενο τον μήνα. Στη δήλωση πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο (άθροισμα) των συμβατικών ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο καθώς και το σύνολο μειωμένων ωρών εργασίας ανά μήνα. Η δήλωση μπορεί να γίνει με 2 τρόπους: μια φορά, με μία δήλωση στην αρχή του μήνα, με περίοδο ένταξης όλο τον μήνα, με 4 ή περισσότερες δηλώσεις (ανάλογα σε πόσες εβδομάδες επιμερίζεται ο μήνας), οι οποίες λειτουργούν τμηματικά και αθροίζονται στο τέλος του μήνα, προκειμένου να υπολογιστεί η μηνιαία πλέον μείωση του συνόλου των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών. Και στις δύο περιπτώσεις η μείωση του χρόνου εργασίας τον μήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των μηνιαίων δηλωθέντων συμβατικών ωρών.

Με χρόνο ένταξης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς

Σε αυτήν την περίπτωση η μείωση του χρόνου εργασίας γίνεται από τον εργοδότη με μία δήλωση άπαξ, στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα αναφοράς), και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες, τμηματικές- αθροιζόμενες, δηλώσεις του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, κατά το αντίστοιχο επιλεγέν χρονικό διάστημα.

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381