Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Το έντυπο δήλωσης ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασιακά Νέα Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 09:57
Δημοσιεύθηκε το ειδικό έντυπο "Αίτηση/Δήλωση Ένταξης" στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το οποίο τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή.
Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ δύνανται, με τις σχετικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες τους. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων- εργοδοτών που εντάσσονται στο μηχανισμό καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι επιχειρήσεις- εργοδότες που θα ενταχθούν στο μηχανισμό καλούνται, ανά μήνα, να προαναγγείλουν το διάστημα για το μήνα για τον οποίο θα κάνουν χρήση της ρύθμισης καθώς και την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση στο ειδικό έντυπο "Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Ένταξης" στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Επίσης, δηλώνουν στο ίδιο έντυπο, τα στοιχεία της επιχείρησης- εργοδότη, το μήνα ένταξης στο μηχανισμό, τα στοιχεία των εργαζομένων τους για τους οποίους προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, το συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης/εβδομάδα.   Επιπλέον, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, εντός των τριών πρώτων ημερών του επόμενου μήνα από το μήνα ένταξης, τις μηνιαίες μικτές αποδοχές των δηλωθέντων εργαζομένων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές των δηλωθέντων εργαζομένων, τις καταβαλλόμενες αποδοχές, κατά το μήνα ένταξής τους, με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας στους δηλωθέντες εργαζόμενους και τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ και την τράπεζα πληρωμής μισθοδοσίας του δικαιούχου- εργαζομένου.

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381