Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Εργασιακά Νέα Πέμπτη, 09 Μαϊος 2019 09:48

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της άδειας.

Με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των αδειών εργαζομένων 1 ώρα μετά την έναρξη της.

Συγκεκριμένα: Άρθρο 53 Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του A.N. 539/1945 (Α' 229) αντικαθίσταται ως εξής: «3. α) Ο εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της. β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περ. α' επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του N.3996/2011 (Α' 170). γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

Last modified on Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 10:33

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381