Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Ανοίγει τη Δευτέρα η πλατφόρμα για την επιδότηση δόσεων δανείων

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020 08:04

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για να υποδεχθεί τις αιτήσεις «πράσινων» και «κόκκινων» δανειοληπτών, οι οποίοι  πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού, για την επιδότηση των δόσεων των δανείων τους με ενέχυρο την πρώτη κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς του Τaxisnet και το σύστημα αυτόματα θα αντλεί όλα τα δεδομένα  για το εισόδημα και την περιουσία τους ώστε να προκύπτει αν είναι δικαιούχοι ή μη. 

Ο δανειολήπτης θα καλείται να συμπληρώσει μόνο ποια είναι η πρώτη του κατοικία η οποία  είναι προσημειωμένη για το δάνειό του και τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων/προστατευόμενων μελών. Στη συνέχεια θα γίνεται έλεγχος και διασταύρωση των στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δανειολήπτης πληροί τα κριτήρια και μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος ο δανειολήπτης θα ενημερώνεται εάν είναι επιλέξιμος.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως το τέλος Σεπτεμβρίου ενώ έως τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να έχουν επιλεγεί οι δανειολήπτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των μηνιαίων δόσεων δανείων με εγγύηση την πρώτη κατοικία. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς ταυτοποίησης taxisnet. Μέσω της ταυτοποίησης, ανακτώνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης τα ακόλουθα στοιχεία: πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας), πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.

Ο δανειολήπτης συμπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις: ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ότι παρέχει άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε περίπτωση που ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα.

daneia_2.jpgΔικαιούχοι είναι: 

Φυσικά πρόσωπα- εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.

Φυσικά πρόσωπα με μείωση μηνιαίου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο μηνιαίο μισθό Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, έναντι του μέσου μηνιαίου μισθού Απριλίου και Μαΐου 2020. Το ποσοστό μείωσης του μισθού κυμαίνεται στα ακόλουθα επίπεδα: τουλάχιστον 10% για εισοδήματα έως 1.000 ευρώ, τουλάχιστον 20% για εισοδήματα από 1.000 ευρώ έως και 2.000 ευρώ, τουλάχιστον 30% για εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ.

Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητας τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2 ο τριμήνου του 2019.

Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

kokkina_stegastika_daneia_eksoflisi_se_80_xronia_antallagi_me_mikrotero_spiti_enoikio_anti_dosis-800x445.jpg

Η επιδότηση

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 9 μηνών και η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρώ το μήνα ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά, αν παρουσιάζει καθυστέρηση ή έχει καταγγελθεί. Κριτήρια αποτελούν η αξία της πρώτης κατοικίας, το ποσό του ανεξόφλητου δανείου, το οικογενειακό εισόδημα, το σύνολο καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων και η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας. Τα κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με το αν το δάνειο είναι πράσινο, κόκκινο ή καταγγελμένο. Για τους συνεπείς δανειολήπτες η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 90% για το πρώτο τρίμηνο, μειώνεται στο 80%  το δεύτερο και 70%  το τρίτο τρίμηνο και το ανώτατο όριο της επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ.

Για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια η κρατική επιδότηση ξεκινά από 80% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 70% για το δεύτερο και 60% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης φθάνει τα 500 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει πρώτα να υπάρξει κάποια μορφή ρύθμισης με την τράπεζα προκειμένου ο δανειολήπτης να μπορέσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί η κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης ξεκινά από 60% για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σε 50% για το δεύτερο και 30% για το τρίτο τρίμηνο. Το ανώτατο ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 300 ευρώ.

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381