Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Άνοιξε η εφαρμογή myDATA- Ηλεκτρονικά Βιβλία στην ΑΑΔΕ

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 11:02

Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προστέθηκε η  εφαρμογή «myData- Ηλεκτρονικά βιβλία»

Πιο συγκεκριμένα, από το μενού «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» δίνεται πρόσβαση στην εφαρμογή. 

0_1467.jpg

Μέσα από την πλατφόρμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να δούνε το Συνοπτικό Βιβλίο τους, να επιλέξουν την Αναζήτηση Παραστατικών και να προβάλουν τα στοιχεία των τιμολογίων που έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ και αφορούν την επιχείρησή τους.

0_1469.jpg

Τέλος, οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω της Φόρμας Εγγραφής μπορούν να αποκτήσουν τη δυνατότητα εκτέλεσης κλήσεων στο myDATA REST API, την διεπαφή που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ για την διαβίβαση των παραστατικών.

Ειδικότερα, οι επιλογές του χρήστη είναι οι εξής:

Στην επιλογή «Συνοπτικό βιβλίο» εμφανίζεται η εικόνα των συναλλαγών ανά χρονική περίοδο με τα στοιχεία της Καθαρής Αξίας της συναλλαγής, προοδευτικό υπόλοιπο εσόδων- εξόδων, ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι φόροι, Λοιποί φόροι, Φόροι Χαρτοσήμου, Τέλη, Κρατήσεις, Έσοδα/Έξοδα τρίτων με αντίστοιχα σύνολα για έσοδα και έξοδα.

0_1470.jpg

Στην επιλογή «Αναζήτηση Παραστατικών» εμφανίζονται κριτήρια αναζήτησης παραστατικών με βάση την κατάσταση παραστατικού (Χαρακτηρισμένο, μη χαρακτηρισμένο, Οριστικοποιημένο, έχει απορριφθεί), τον ΜΑΡΚ, την ημερομηνία έκδοσης, την εγκατάσταση, τη σειρά παραστατικού, την επιλογή Εκδότης/ Λήπτης, τον ΑΑ παραστατικού και τον ΑΦΜ λήπτη).

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381